Rīgas 51. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2020./2021. mācību gadā

Augusts

Sagatavošanās 1.septembrim.

Skolas noformējums, koncerts.

 

Septembris

Padomes darba  plānošana , prezidenta vēlēšanas.

Pašpārvaldes darba plānošana.

Sagatavošanās pašpārvaldes dienai

Skolotāju diena

Skolas administrācijas vēlēšanas un priekšmetu skolotāju izvēle

sienas avīzes ar apsveikumiem speciālizlaidums

koncerts

 

Oktobris

Karjeras nedēļa.

Labo darbu nedēļa.

Pašpārvaldes locekļu tiesības un pienākumi.

Sagatavošanās svētkiem

5.kl. “Ābolu svētki”.

6.kl. Kāpostu svētki.

7.kl. Retro mūzikas svētki.

Labo darbu nedēļa un avīzes.

 

Novembris

Skolas iekšējās kartības noteikumi

Sagatavošanās svētkiem

Lāčplēša diena.

Mārtiņi.

Valsts svētki.

Koncerts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts

 

Decembris

Ziemassvētku plānošana un organizēšana.

Skolas noformējums.

 

Janvāris

Pašpārvaldes komisiju darbs.

Pašpārvaldes darba plānošana.

Barikāžu atceres diena-piemiņas ugunskurs, stāsti un karsta tēja.

Slavas minūtes-fināla atlases kārtas dalībnieku koncerts

 

Februāris

Sagatavošanās svētkiem

Svētā Valentīna diena

-pasta darbs

-avīzes speciālizlaidums

-izlozes un mini konkursi starpbrīžos

Gatavošanās Meteņiem - Meteņdienas tirdziņš-1.-8.klases

 

Marts

Skolas kultūras un sporta komisijas, ārlietu komisijas darbs.

8.marta  svētku koncerts un Slavas minūtes dalībnieku godināšana un apbalvošana.

 

Aprīlis

Skolas izglītības komisijas un informatīvās komisijas darbs.

Aerobikas sacensības.

Bruņinieku turnīrs.

Lieldienas.

Atvērto durvju diena. Koncerts.

Spodrības mēnesis-Skolas teritorijas sakopšana.

 

Maijs

Labdarības koncerts vecvecākiem un senioriem - No sirds uz sirdi.

Sagatavošanās 9.kl.un 12.kl.svētkiem

Projekts - Eiropas vēstnieku skola

Pēdējais zvans - 9.kl.,12.kl.

Piedalīšanās projektā-Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursā   maijs - septembris

Disenīte 1.-4.klasēm (Vasaru gaidot!-Modes skate)

12.klases izlaidums 

4.klases izlaidums

9.klases izlaidums