Skolas tradicionālo pasākumu saraksts

 • Zinību diena (svinīgs pasākums pirmklasniekiem un 12. klašu audzēkņiem, jau vairākus gadus mūsu 12. klašu audzēkņi tradicionāli uztic pirmklasniekiem saudzēt un mīlēt savu skolu, kā to dara viņi.)
 • Pašpārvaldes diena –skolotāju diena
 • Skolotāju dienai veltīts koncerts.
 • Ābolu svētki.(5.kl.)
 • Kāpostu svētki.6.kl)
 • Retro mūzikas svētki(7.kl.)
 • Mārtiņdiena
 • Lāčplēša diena
 • Vecāko klašu skolēnu vakars kopā ar 25.vsk. ,ukraiņu vsk.,poļu vsk.,lietuviešu vsk.,skolēniem -Pižamas Piza Party
 • Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts;
 • Ziemassvētku pasākumi - (par ko organizēšanu ir jāpateicas 8.-12. klašu audzinātājiem,teātra pulciņam-S.Umarovai,K.Vuškānei)
 • Barikāžu atceres diena - piemiņas ugunskurs,stāsti un karsta tēja;(paldies I.Veikšai par sagatavoto pasākumu);
 • Slavas minūtes - fināla atlases kārtas dalībnieku koncerts;
 • Valentīndiena, Valentīndienas pasts, svinēšana:
 • konkursi un sacensības starpbrīžos;
 • Meteņi (ar mūsu skolai jau tradicionālo gadatirgu, kur mūsu audzēkņi var iejusties jauno uzņēmēju lomā. Īpašu prieku šie svētki sagādā mūsu sākumskolas audzēkņiem.
 • 8.marta svētku koncerts un Slavas minūtes dalībnieku godināšana un apbalvošana.
 • Modes skate - Pretī pavasarim!
 • Atvērto durvju diena
 • 4. klašu izlaidumi
 • 9. klašu izlaidumi
 • 12. klases izlaidums