Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 2.dienā

3 (6)

Otrās darba dienas aktivitāšu apraksts.

Mēs apmeklējām Ninian's sākumskolu un Shawlands Academy – tā ir vidusskola.

Katra skola dalījās ar savu pieredzi, parādīja īsus darba video, sadarbojoties ar citām valstīm. Kad mēs iepazināmies ar sākumskolas skolotājiem un apskatījām klases, tad man ļoti patika tas, ka klašu telpās uz visām sienām ir krāsaini un spilgti attēli, zīmējumi, plakāti . Mācību pārzine paskaidroja, ka viņiem ļoti svarīgi ir radīt komfortablu atmosfēru ne tikai skolotājiem, bet, protams, arī bērniem, kas ir vissvarīgākais.  Ja bērns ir noguris un sēž stundā, tad viņš mierīgi var apsēsties uz grīdas.  Skolotājiem nav tāda  lieta kā darba galds. Viss ir daudz vienkāršāk, galvenais ir rezultāts. Visas skolas Skotijā samērā vienkārši uztver dažādus estētiskos jautājumus. Galvenais viss ir krāsains, spilgts un labi pamanām.

 Man ļoti patika ideja Ninian's sākumskolā - rada bērnu darba stundas laikā caur "Seesaw". Vecāki var redzēt viņu bērnus darbs, un jā viņiem patīk bērna darbs, tad ieliek " Like". Gribētos pamēģināt tādu metodi kā " Country in the box". Piemērām, Skotijas  skola sadarbojas ar Spānijas skolu

Viņi iepazīst citas valsts kultūru un tradīcijas, attīsta arī komunikācijas prasmes un motivē skolēnus sadarboties un mācīties svešvalodas. Bērni sūta pakas ar savas valsts suvenīriem , un, kad skolotājs atver paku un izņem dāvanu, skolēniem jāatbild uz jautājumiem par šo dāvanu.

Es redzu lielu atšķirību starp viņu un mūsu pedagogiem.

Šajā valstī skolotājs ir ļoti cienījams cilvēks. Katrā klasē ir divi skolotāji, viens ir klases audzinātājs un otrs ir pedagoga palīgs. Un ļoti svarīgi, ka klases audzinātājs ir tikai atbildīgs par mācību darbu, bet pedagoga palīgs par uzvedību starpbrīžos un skolas ēdnīcā. Vecāku sapulces ir tikai divas reizes gadā, bet vidusskolā tikai viena reize gadā. Bija ļoti dīvaini dzirdēt, ka vidusskolā ir 57 valodas. Un ļoti daudz skolēnu atnāca uz skolu bez angļu valodas zināšanām. Nevienām nav psiholoģiska barjeras, katrs zina savus mērķus un uzdevumus. Varējām redzēt savstarpēji draudzīgu atmosfēru.

3 (1)

3 (2)

3 (3)

3 (5)

3 (4)

123

3 (7)

3 (8)

Head Teacher

3 (9)

 

3 (11)

We’ll be the next

3 (12)

Deputy Head Teacher, Anžela Jaroslavceva un Ingūna Strautiņa