Projekts 'Darīt kopā' Edinburgā, 3.dienā

 

3d 15

Trešās darba dienas aktivitāšu apraksts

Mēs apmeklējām divas vidusskolas. St David's High School un Penicuik High School.

Pirmo mēs apmeklējām St.Davids vidusskolu, mūs sagaidīja skolas direktors Makdonalda kungs. Šī skola atstāja ļoti lielu un labu iespaidu. Savā prezentācijā skolas direktors atzīmēja, ka skolā tiek izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: katram skolēnam jābūt pašpārliecinātam, beidzot skolu; jābūt atbildīgam pilsonim; veiksmīgam studentam, kā arī jābūt radošam un aktīvam.  Direktors stāstīja, ka skola ir veiksmīgi atrisinājusi konfliktsituāciju, kas radusies ar blakus skolas skolēniem.  Skolā mācās 700 skolēnu.  Tā kā skolā atrodas piepilsētā, tad ne visiem skolēniem ir iespēja nokļūt skolā, līdz ar to ir 22 autobusi, kas skolēnus nogādā skolā.  Abu skolu administrācija konstatēja, ka skolēni jūtas neērti un nevēlas savstarpēji komunicēt, tāpēc tika izlemts, ka visi starpbrīžus un pusdienas skolēni pavadīs kopā vienā skolā, lai saliedētu abu skolu kolektīvus, lai būtu savstarpējā sadarbība un, pats galvenais, lai tiktu uzlabotas skolēnu savstarpējās attiecības. Un, kā teica direktors un skolēni, tad viņiem šāda pieeja ļoti patīk un tā ir skolas tradīcija. 

Man ļoti patika ideja par Feedback. Katram priekšmetu skolotājam pie kabineta ir Feedback, kur viņš var ieraudzīt, kas skolēniem patīk, pie kā vēl vajadzētu piestrādāt. 

Stundas sākas 9.00, pēc tam notiek 3 mācību stundas bez pārtraukuma. Katras stundas garums 50 min.

Tad ir 15 min. starpbrīdis, tad atkal divas stundas 50 min. garas bez pārtraukuma, tad seko 50 min. pusdienu starpbrīdis, kur pusdieno abu skolu skolēni.  Pusdienas skolā ir maksas, taču tiem bērniem, kuriem vecāki nevar apmaksāt pusdienas, valsts sedz pusdienu izmaksas. Skotijas devīze – visi ir vienlīdzīgi!

Katrs skolēns var droši pieiet pie skolotāja un uzdot jebkādu jautājumu vai nu pēc stundām, vai starpbrīdī katru dienu. Kā teica paši bērni – Mēs esam viens vesels. Visi skolotāji smaida un ir ļoti draudzīgi un saprotoši. Mūs pārsteidza arī mūzikas kabinets. Varētu salīdzināt ar orķestri – klasē ir visi mūzikas instrumenti un arī īpaša auditorija, kur katrs pats par izmēģināt jebkuru mūzikas instrumentu. Skolā ir arī tā sauktā Svētā istaba, kur katrs var būt kopā ar Dievu.

Mācību laikā šajā skolā katrs skolēns apgūst arī profesiju, piemēram, kļūst par frizieri, pavāru vai auto vadītāju.  Tas ir tāpēc, lai katrs justos kā pilnvērtīgs cilvēks neatkarīgi no mācību sasniegumiem.

3d 17

3d 16

3d 14

3d 13

3d 12

3d 11

3d 10

3d 09

3d 08

3d 07

3d 06

3d 05

3d 04

3d 03

3d 02

3d 01