Valsts pārbaudes darbi 2023./2024. mācību gadā

  • by Super User
  • Explore
  • Mar 12, 2024

Valsts pārbaudes darbi 2023./2024. mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību.

 

 

Eksāmens

Mācību satura apguves līmenis

Datums

Sociālās zinātnes

augstākais

13.maijs

Latviešu valoda

optimālais

15.maijs; 5.-7.jūnijs

Latviešu valoda un

literatūra

augstākais

15.maijs

Kultūra un māksla

augstākais

17.maijs

Ģeogrāfija

augstākais

20.-21.maijs

Ķīmija

augstākais

23.-24.maijs

Dizains un tehnoloģijas

augstākais

27.maijs

Fizika

augstākais

29.-30.maijs

Angļu valoda

optimālais

3.jūnijs; 3.-5.jūnijs

Angļu valoda

augstākais

3.jūnijs; 5.-6.jūnijs

Franču valoda

optimālais

4.jūnijs

Franču valoda

augstākais

4.jūnijs

Vācu valoda

optimālais

6.jūnijs

Vācu valoda

augstākais

6.jūnijs

Krievu valoda

augstākais

7.jūnijs

Matemātika

vispārīgais
(tikai profesionālās izglītības iestādēs)

10. jūnijs

Matemātika

optimālais

10.jūnijs

Matemātika

augstākais

10.-11.jūnijs

 

Bioloģija

augstākais

13.-14.jūnijs

 

Vēsture

augstākais

17.jūnijs

Programmēšana

augstākais

19.jūnijs