Vecāku sapulču grafiks

Vecāku sapulces (tēmas klašu audzinātāji izvēlas atbilstoši vecumposmam un pēc vajadzības izskatīt kādu aktuālu jautājumu  savai klasei)

  • septembrī – 1.,5.,10.,12. klasēs.
  • oktobrī – visās pārējās klašu grupās.
  • novembrī – 1.-12.klasēs.
  • aprīlī – 1.-12.klasēs.